Ketelhuis installaties

Het ketelhuis is het belangrijkste deel wat betreft de verwarming.

Hier wordt de warmte zo rendabel mogelijk opgewekt en middels transportleidingen

naar de kas gebracht.

Ketelhuizen worden van lege ruimte tot een multifuncionel systeem opgebouwd met:  * ketel

* condensor

* verdeelstuk

* buffertank

Een uiterst belangrijk werk wat met precisie gedaan wordt.


The boilerhome

The boiler room is the most important part as regards heating.

Here the heat is generated as profitable as possible and using pipelines

transferred to the greenhouse.

Boiler rooms are empty space into a multifuncionel system consists of: * boiler

* condenser

* Manifold

* Buffer tank

An extremely important work that is done with precision.