Hijs-installatie

Steeds vaker wordt de verwarming opgehangen aan een hijs-installatie,

zo kan de de verwarming op iedere op iedere gewenste hoogte hangen en optimaal benut worden.

Deze installatie wordt door ons vakkundig gemonteerd, ook het onderhoud van uw installatie is bij ons in goede handen

lift heating

More and more often the heating is suspended from a lifting unit,

For example, the heating at each hang at any desired height and can be optimally utilized.

This installation is properly fitted by us, but also the maintenance of your equipment is in good hands