Co2

Co2 is een afvalproduct van verbranding van de ketel.

Deze wordt d.m.v. een co2 unit naar de kas verplaatst

en gelijkmatig verdeeld zodat de planten dit kunnen

gebruiken voor hun fotosynthese.

Hiervoor worden meestal ondergrondse PVC leidingen gebruikt,

met opstaande leidingen voor de verdeling.

Deze leidingen dienen serieus op schot gemonteerd te

worden zodat het condenswater afloopt,

en aan het einde in een put afgevoerd kan worden.


Co2

CO2 is a waste product of combustion of the boiler.

This is by means Moving a unit CO2 into the greenhouse

and evenly distributed so that the plants that can

use for their photosynthesis.

Are usually used in PVC pipes underground,

with raised lines for distribution.

These pipes should seriously bulkhead assembly

be so that the condensation water drains,

and may be disposed in a pit at the end.