wie zijn wij ?

Wij zijn een bedrijf dat sinds 2010 onder deze naam werkzaam is in de glastuinbouw.

Onze kennis gaat al vele jaren terug naar 1998, Eric is toen al begonnen met montagewerkzaamheden in de tuinbouw.

Eerst als medewerker en later als volwaardig monteur.

Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgegroeit tot montage van complete kasverwarming.

Onze hoofdwerkzaamheden zijn:

* Kasverwarming

* Ketelhuisinstallaties

* Grondleidingen/stadsverwarming

* hijsinstallatie

* Co2

* Constructie zoals RVS aluminium en staal

Reparatie en onderhoud 24/7

Who are we ?

We are a company operating under this name since 2010 in greenhouses.

Our knowledge goes many years back to 1998, Eric had already begun installation work in horticulture.

First as an assistant and later as a full-fledged mechanic.

Meanwhile, the activities have been growing to assembly of complete greenhouse heating.

Our main activities are:

* Greenhouse heating
* Boiler Installations
* Ground Piping / district heating
* hoist
* CO2
* Construction such as stainless steel and aluminum
Repair and maintenance 24/7